“Aanpasbare woningen voor de permanente vraag naar tijdelijke huisvesting”