Wat is MoBaCo-A ?

MoBaCo-A speelt in op de sociale duurzaamheid, educatie en zelfwerkzaamheid. Het is een dynamisch flexibel concept waarbij de gebruiker op een eenvoudige manier zelf, of met behulp van andere bewoners zijn eigen woonunit bouwt binnen de circulaire- en biobased economie (verantwoorde materialen, zonder afval en circulair).

Zelfbouwtechniek - Een ‘thuis’ dat ontstaat door een zelfbouwmethodiek en het creëren van een eigen woonidentiteit door de gevelafwerking van lokale (sloop)materialen of grondstoffen en het scheppen van eigen ruimtes door middel van kastelementen.

Units koppelen - Units kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waardoor veel verschillende gebruiksscenario’s mogelijk zijn. Tussen de gekoppelde units ontstaan gemeenschappelijke ruimtes overeenkomstig met de identiteit van een dorp met al haar faciliteiten, interacties en belevingen. 

Klik op de afbeelding voor vergroting

Modulair.

Van Tiny House tot groepswoningen. De woonmodules kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waardoor veel verschillende gebruiksscenario’s mogelijk zijn en gemeenschappelijke ruimtes ontstaan. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden tussen individuele of groepswoningen in open terrein, tussen bebouwing, op een plat dak of in een bestaand gebouw.

De woonmodule bestaat uit uitrekbare of uitvouwbare constructie-elementen, een waterdichte plaat, vloer- en dakelementen (exterieur), zeven kastelementen (interieur) aangevuld met een keuken, badkamer en installatie-unit met plug and play.

Klik voor scenario's Tiny House tot dorp

Biobased.

Fossiele grondstoffen zijn eindig. Als we er niet zuiniger mee omgaan, ontstaat een tekort en kunnen zelfs helemaal opraken. Biobased materialen hernieuwen zichzelf binnen de kringloop van een gebouw of zijn een duurzaam alternatief voor grondstoffen. Daarom is de basis van MoBaCo-A biobased. Zo veel als mogelijk  wordt gebruik gemaakt van biobased bouwmaterialen zoals biocomposieten. Buitenmuren worden met lokaal (secundair of biobased) materiaal individueel gemaakt. Zo kan iedereen zijn ruimte met eigen identiteit bouwen en beheren.

Construeren.

Het is een dynamisch zelfbouwconcept van een unit, speciaal ontwikkeld voor een individu, of kan gekoppeld worden tot groepswoningen op open terrein of in leegstaande gebouwen. Zonder noodzaak tot fundering en met eenvoudige middelen en kennis kunnen de units zonder afval uitgevouwen worden tot bruikbare woonruimten.

Door koppelen en het plaatsen van de interieurkasten kunnen de ruimtes ten behoeve van de functionaliteit worden ingericht. De gebouwde units zijn weer invouwbaar en verhuisbaar en kunnen meeverhuizen naar land van herkomst.

Klik voor overzicht bouwcomponenten

People/Menselijkheid

Geborgenheid en privacy zijn het uitgangspunt: op negen vierkante meter moet iemand zich goed voelen. Het concept betekent bouwen van binnen naar buiten door, na de vloer, te beginnen met kasten die bed en tafel als inhoud hebben en die verplaatsbaar zijn bij aanpassingen. Het is levensloopbestendig en eveneens geschikt voor mantelzorg, studenten en tijdelijke onderdak zoekenden die sociale geborgenheid en privacy wensen.

Omdat zelfbouw een belangrijk aspect vormt is het leerwerktraject voor vluchtelingen die nuttig willen zijn een belangrijk aspect. Hiervoor kunnen ter plekke, samen met de plaatselijke overheid en beroepsonderwijsinstellingen, de juiste formules ontwikkeld worden.

Planet/Milieu

Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biobased bouwmaterialen zoals biocomposieten. Alle elementen kunnen zonder hijskraan met twee man in elkaar gezet en uit elkaar gehaald worden (remontabel/circulair). Naast de aangeschafte vloeren, kasten, hoofdkolommen en dak, worden de wanden door zelfbouw met behulp van bouw- en sloop “afval” of met biobased bouwmaterialen zoals leem-stro of kalkhennep etc. afgewerkt.

Energie en water worden zo veel mogelijk plaatselijk gewonnen resp. opgevangen en gezuiverd.

Klik voor installatie schema

Klik voor energie & installatie matrix

Profit/Economisch interessant

Het flexibele én circulaire hergebruik bij veranderingen betekent een duurzame investering. De kennis die door leerwerktraject vergaard wordt op de ene plek, kan te gelde gemaakt worden met nodige aanpassingen en coaching, op andere plekken in de wereld. MoBaCO-A is geschikt voor zowel binnen in leeg staande hallen als buiten.

De kosten zijn sterk afhankelijk van de aantallen die gefabriceerd kunnen worden. Dit is vooral bij het gebruik van biocomposiet het geval (malkosten).

Slim interieur

Het interieur is een belangrijke schakel voor beleving. De enige interieurobjecten zijn kasten ontworpen als verrijdbare gebruiksvoorwerpen die op een kleine oppervlakte een dag- en nachtsituatie creëren. In de kasten zijn een bed, stoelen en tafel als kastelement opgenomen. Overdag is het bed ingeklapt of kan als bank dienstdoen en kunnen stoelen en tafel uit de kast genomen en geplaatst worden.

’s-Avonds kan het omgedraaid worden en kan een slaapkamer worden gecreëerd. Zo kunnen met de kasten individuele ruimtes (geborgenheid), cosy corners (gezellig) of een grotere open ruimte (functioneel) gecreëerd worden. Een thuis voor bewoners dus.

Klik voor kastelementen met flexibele ruimte indeling

De initiatiefnemers van
Wij staan open voor uitbreiding met bevlogen producenten en andere constructieve economische partners.

Isabel Friederichs interieur architect www.archiview.nl

Jack van der Palen architect www.archiview.nl

Michiel Haas www.nibe.org


Pim Peters www.imdbv.nl

Boudewijn Piscaer www.sustcon.org

Jos Lichtenberg www.offroad innovations.nlDe afbeeldingen zijn gemaakt

door Emma Ringelding

van Strips en Illustraties.


Contact