Tijdens de 2e editie van Future Green City is de Innovatie–award uitgereikt aan Boudewijn Piscaer.

30 november 2016MoBaCo-A wint Future Green City Innovatie-Award

Steeds meer mensen willen in de binnensteden gaan wonen, dichtbij winkels, recreatie en andere voorzieningen. Ook de veranderende samenstelling van de bevolking en de klimaatverandering hebben invloed op het creëren van de toekomstbestendige stad. De stedelijke inrichting heeft behoefte aan nieuwe visies, mogelijkheden en technieken.

Het creëren van de toekomstbestendige stad is een continue proces. De future green city vraagt om inspiratie, leiderschap, durf en samenwerken. De kracht van Future Green City is het totaalaanbod waarbij innovatie, groen en duurzaamheid de rode draad vormen.

De verenigingen Stadswerk Nederland, VHG en VVM zijn de stuwende krachten achter het op en top inspirerende vakevent. Hier komen alle disciplines samen voor een leefbare stad met toekomst. Future Green City gunt een blik in de toekomst met innovatieve concepten maar biedt ook concrete oplossingen om vandaag al mee te beginnen.


MoBaCO-A aanwezig op DDW

In de expositie van A Home away from Home in het Klokgebouw zijn de maquettes te bekijken van de drie eervolle vermeldingen van de prijsvraag A Home away from Home.


Voor meer info:
De Dutch Design Week (22 tot 29 oktober 2016) in Eindhoven en bezoek ons in het Klokgebouw http://www.ddw.nl/evenement/835


Eervolle vermelding COA prijsvraag

Op 18 januari 2016 lanceerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de Open Oproep ‘A Home away from Home’: een ontwerpprijsvraag voor innovatieve en flexibele oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers., http://www.ahomeawayfromhome.nl.

Van de 366 inzendingen heeft het MobaCO-A voorstel een eervolle vermelding gekregen.

De vraag naar tijdelijke en flexibele huisvesting is niet alleen relevant voor het COA, het is een vorm van huisvesting die een oplossing biedt voor een veel bredere groep mensen die woningen nodig heeft voor kortere of langere termijn, wereldwijd.

Winnaars A Home away from Home (foto: Valerie Kuypers Fotografie)

De jury over

MoBaCo-A


De jury waardeerde de kerngedachte, die een beroep doet op het “absorptievermogen” van de maatschappij. Mensen worden als meer dan woonconsumenten beschouwd: ze worden woonproducenten.

Het gemakkelijk kunnen toevoegen van (tijdelijke) woonvoorzieningen kan ook werken voor categorieën zoals mantelzorgers, ouderen, studenten of nomaden.